Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Прелиминарна листа Резултат Англиски јазик 1
Резултати од втор колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Прелиминарна листа Резултат Еколошки криминалитет
Резултати од втор колоквиум Резултат Меѓународен тероризам
Виктимологија - ПОСЕБЕН ДЕЛ Резултат Виктимологија
II колоквиум Резултат Пенологија
II колоквиум Резултат Виктимологија
Прелиминарна листа Резултат Криминалистичка тактика
Резултати од втор колоквиум Резултат Безбедносни стандарди при транспорт
Термин за испит Известување Полиција и јавност
Прелиминарни резултати од втор колоквиум Резултат Вовед во полициски науки
Прелиминарна ранг листа Резултат Основи на етика
Резултати од втор колоквиум Резултат Англиски јазик 3
Прелиминарна листа Резултат Криминолошки теории
Прелиминарна листа Резултат Ресторативна правда
Прелиминарна листа Резултат Превенција на криминалитетот
Основи на етика Резултат Основи на етика
Bodovi od 2 kolokvium Резултат
Preliminarni bodovi Резултат Човекови права и слободи
Резултати од втор колоквиум Резултат Еколошки криминалитет