Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Известување за часови со вонредни студенти Известување Англиски јазик 3
Известување за писмена активност со вонредни студенти Известување Англиски јазик 1
Термин за настава со вонредни студенти Известување Англиски јазик 3
Термин за настава со вонредни студенти Известување Англиски јазик 1
Термин за втор колоквиум Известување Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Посета на затворот Куманово Известување Пенологија
Резултати од поправен колоквиум Резултат Англиски јазик 1
Резултати од поправен колоквиум Резултат Англиски јазик 3
ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО ВО ИСТРАЖУВАЊЕ Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Конечни резултати од континуирана проверка Резултат Правосуден систем
Термин за есеј Известување Социологија на политиката
Термин за есеј- јануарска испитна сесија Известување Современи социолошки теории
Термин за есеј- јануарска испитна сесија Известување Социологија
Резултати ноемвриска испитна сесија Резултат Криминална политика
Резултати од испитот по Криминологија Резултат Криминологија
Известување Известување Психологија на комуникации
Резултати од ноемвриска сесија Резултат Психологија на криминалното однесување
РЕЗУЛТАТИ НА ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ Резултат Психологија на комуникации
Анализа на случај Известување Кривично процесно право