Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од поправен колоквиум Резултат Англиски јазик 1
Резултати од поправен колоквиум Резултат Англиски јазик 3
ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО ВО ИСТРАЖУВАЊЕ Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Конечни резултати од континуирана проверка Резултат Правосуден систем
Термин за есеј Известување Социологија на политиката
Термин за есеј- јануарска испитна сесија Известување Современи социолошки теории
Термин за есеј- јануарска испитна сесија Известување Социологија
Резултати ноемвриска испитна сесија Резултат Криминална политика
Резултати од испитот по Криминологија Резултат Криминологија
Известување Известување Психологија на комуникации
Резултати од ноемвриска сесија Резултат Психологија на криминалното однесување
РЕЗУЛТАТИ НА ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ Резултат Психологија на комуникации
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Резултати од поправен прв колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Термин за есеј Известување Виктимологија
Резултати Прв колоквиум предмет Безбедносни стратегии Резултат Безбедносни стратегии
Виктимологија - посебен дел Резултат Виктимологија
посета на Државен инспекторат за животна средина и природа Известување Еколошки криминалитет
Резултати од првиот поправен колоквиум по предметот Полиција и јавност Резултат Полиција и јавност
Резултати прв поправен колоквиум Резултат Превенција на виктимизација и заштита на жртви