Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Известување Известување Психологија на комуникации
Резултати од ноемвриска сесија Резултат Психологија на криминалното однесување
РЕЗУЛТАТИ НА ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ Резултат Психологија на комуникации
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Резултати од поправен прв колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Термин за есеј Известување Виктимологија
Резултати Прв колоквиум предмет Безбедносни стратегии Резултат Безбедносни стратегии
Виктимологија - посебен дел Резултат Виктимологија
посета на Државен инспекторат за животна средина и природа Известување Еколошки криминалитет
Резултати од првиот поправен колоквиум по предметот Полиција и јавност Резултат Полиција и јавност
Резултати прв поправен колоквиум Резултат Превенција на виктимизација и заштита на жртви
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ (ПОПРАВЕН) КОЛОКВИУМ И ИСПИТ Резултат Безбедносни стандарди при транспорт
прв поправен колоквиум Резултат Пенологија
прв поправен колоквиум Резултат Виктимологија
Термин за подигање на оценка Известување Кривично процесно право
Резултати од поправен колоквиум Вовед во право и уставно право Резултат Вовед во право и уставно право
Одложување на термин за вежби Известување Социологија на политиката
Резултати од ноемвриска сесија Резултат Правосуден систем
Termin za izrabotka na esej Известување Човекови права и слободи
Termin za izrabotka na esej Резултат