Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Известување Известување Криминалистичка психопатологија
РЕЗУЛТАТИ НА ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ Резултат Криминалистичка психопатологија
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Известување за поправниот колоквиум Известување Методика на истражување на пожари и експлозии
Резултати од поправен прв колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Термин за есеј Известување Виктимологија
Известување Известување Превенција на криминалитетот
Настава за вонредни студенти по Специјално физичко образование Известување Специјално физичко обарзование
Промена на термин за предавање Известување Основи на правото и уставно право
Ноемвриска испитна сесија Резултат Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Ноемвриска испитна сесија Резултат Виктимологија
Резултати од првиот поправен колоквиум по предметот Полиција и јавност Резултат Полиција и јавност
Резултати од прв поправен колоквиум Резултат Топографија
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ (ПОПРАВЕН) КОЛОКВИУМ И ИСПИТ Резултат Безбедност во сообраќајот
прв поправен колоквиум Резултат Пенологија
прв поправен колоквиум Резултат Виктимологија
Термин за подигање на оценка Известување Кривично процесно право
РАСПОРЕД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВЕЖБИ Резултат Методика на истражување на пожари и експлозии
Резултати од поправен (прв) колоквиум - 30.11.2017 Резултат Меѓународно јавно право
Резултати од поправен (прв) колоквиум - 30.11.2017 Резултат Меѓународно право за права на човекот