Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Промена на термин Известување Полициска етика со деонтологија
Терминот за усно испрашување кај проф. Лабовиќ се презакажува Резултат
Резултати од испит Резултат Вовед во психологијата со криминалистичка психологија
Резултати од испит Резултат Криминалистичка психопатологија
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ Резултат Безбедност во приватниот сектор
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ Резултат Систем на приватна безбедност
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ Резултат Социјална патологија
Самостојна (домашна) работа - есеј Материјали Полиција и меѓународно хуманитарно право
Теми за самостојна (домашна) работа - есеј Материјали Меѓународно јавно право
Предметна програма Материјали Полиција и меѓународно хуманитарно право
Прелиминарни резултати од септемвриска сесија Резултат Справување со конфликти
Известување Известување Меѓународен тероризам
BODOVI PO ISPIT VO SEPTEMVRISKA SESIJA Резултат Полиција и човекови права
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ КРИМИНАЛСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈА Резултат Криминалистичка психопатологија
ПРЕВЕНЦИЈА НА КОНФЛИКТИ И МИРНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ 2016/17 Резултат Превенција на конфликти и мирно решавање на споровите
Прелиминарни резултати од септемвриска сесија Резултат Вооружување и опрема
Прелиминарни резултати од септемвриска сесија Резултат Вооружување и опрема –задолжителна академска способност
Прелиминарни резултати од септемвриска сесија Резултат Вовед во полициски науки
резултати од испит Резултат Криминалистичко разузнавање
Термин за оцени Известување Пенологија