Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
СООПШТЕНИЕ Известување Тактика и техника на обезбедување
Известување Известување Криминологија
Термин за поправни колоквиуми кај проф. д-р Цане Мојаноски Известување
СООПШТЕНИЕ Известување Тактика и техника на обезбедување
Термин за настава со вонредни студенти Известување Англиски јазик 4
Термин за настава со вонредни студенти Известување Англиски јазик 2
Настава со вонреднин студенти Известување Кривично процесно право
Известување Известување Криминологија
настава за вонредни студенти Известување СФО 2
Предавања по Економска безбедност Распоред на час Економска безбедност
Термин за менторска настава Известување Меѓународно договорно право
Настава Основи на економија Известување Основи на економија
Известување Известување
Литература за предметот Дипломатија и меѓународна безбедност Материјали Дипломатија и меѓународна безбедност
Литература за предметот Современи теории и системи за безбедност Материјали Современи теории и системи за безбедност
Резултати по Криминологија од Јануарска Испитна Сесија Резултат Криминологија
Резултати по Кривично Право во Јануарска Испитна Сесија Резултат Кривично право
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Кризен менаџмент
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Термин за оценка Известување Контрола на безбедносен сектор