Соопштенија за студиска програма Безбедност и евроатлантски интеграции
pp1pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од поправен прв колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Резултати од одржаниот поправен колоквиум по предметот „Национална безбедност“, на ден, 7.12.2017. Резултат Национална безбедност
Промена на термин за предавање Известување Основи на правото и уставно право
Резултати прв поправен колоквиум Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати од I Попоравен колоквиум Резултат Социологија на безбедноста
Термин за поправен прв колоквиум Распоред на полагање Вовед во полициски науки
Вториот термин за полагање на поправниот колоквиум Известување
Резултати од поправен колоквиум по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РM Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Прелиминарни резултати од прв колоквиум Резултат Вовед во полициски науки
Термин за поправен колоквиум Известување Вовед во криминалистика
Резултати од прв колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Прв поправен колоквиум Известување Вовед во право и уставно право
Резултати од одржаниот прв колоквиум по предметот „Национана безбедност“, на 13.11.2017. Резултат Национална безбедност
Резултати од одржаниот прв колоквиум по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РM Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Прелиминарни резултати прв колоквиум-9.11.2017 г. Резултат Вовед во право и уставно право
Промена на термин за вежби Известување Вовед во право и уставно право
Резултати од I Колоквиум и нов термин за I Поправен колоквиум Резултат Социологија на безбедноста
Термин за поправен колоквиум Известување Социологија на безбедноста
Термин за вежби Социологија на безбедноста Известување