Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од испит Резултат Криминологија
Резултати од испит Резултат Кривично право
РЕЗУЛТАТИ СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ Резултат Специјално физичко обарзование
Конечни резултати од испит Резултат Вовед во право и уставно право
Конечни резултати од континуирана проверка Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати од испит Резултат Тероризам и методика на истражување на тероризам
Резултати од испит Резултат Меѓународен тероризам
Меѓународни односи и меѓународна полициска соработка Резултат Меѓународни односи со меѓународна полициска соработка
Резултати од испит Резултат Криминалистичка техника
Промена на термин Известување Полициска етика со деонтологија
Терминот за усно испрашување кај проф. Лабовиќ се презакажува Резултат
Резултати од испит Резултат Вовед во психологијата со криминалистичка психологија
Резултати од испит Резултат Криминалистичка психопатологија
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ Резултат Безбедност во приватниот сектор
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ Резултат Систем на приватна безбедност
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ Резултат Социјална патологија
Самостојна (домашна) работа - есеј Материјали Полиција и меѓународно хуманитарно право
Теми за самостојна (домашна) работа - есеј Материјали Меѓународно јавно право
Предметна програма Материјали Полиција и меѓународно хуманитарно право
Прелиминарни резултати од септемвриска сесија Резултат Справување со конфликти