Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
СООПШТЕНИЕ Известување Тактика и техника на обезбедување
Термин за поправни колоквиуми кај проф. д-р Цане Мојаноски Известување
СООПШТЕНИЕ Известување Тактика и техника на обезбедување
Термин за настава со вонредни студенти Известување Англиски јазик 4
Термин за настава со вонредни студенти Известување Англиски јазик 2
Известување за прв колоквиум Известување Превенција на криминалитетот
Материјал за Прв колоквиум Известување Меѓународни односи со меѓународна полициска соработка
Известување Известување ОБСЕ и европска безбедност
Термин за менторска настава Известување Полиција и меѓународно хуманитарно право
наставата по предметот Безбедносни стратегии и менаџмент Известување Безбедносни стратегии и менаџмент
Посета на Regional Environmental Center Известување Меѓународна заштита на животната средина
Преглед на материјали Материјали Справување со конфликти
предавања по Специјално физичко образование за 4 и 6 семестар Известување Специјално физичко обарзование
Настава Безбедносни стратегии и менаџмент Известување Безбедносни стратегии и менаџмент
Настава Известување Меѓународна заштита на животната средина
Термин за менторска настава Известување Меѓународно договорно право
Термин за менторска настава Известување Полиција и меѓународно хуманитарно право
Подготвителни прашања за првиот колоквиум Материјали Систем на приватна безбедност
Известување Известување Современи безбедносни системи
Mенторска настава по предметот Информациско-телекомуникациски систем Известување