Соопштенија за студиска програма Криминалистика
pp123456pp
НасловТипПредметДатум
Нови термини за испит Резултат
Одлука за прием на кандидати на втор циклус студии Одлука
ОБУКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Термини за испити Распоред на полагање
Потребни документи за пријавување Резултат
КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ Известување
ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ Распоред на полагање
Резултати втор колоквиум Резултат Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Јунска сесија Известување
Резултати од Втор колоквиум Дипломатија и меѓународна безбедност Резултат Дипломатија и меѓународна безбедност
Известување - Кривично право и меѓународно кривично право Известување
Известување Известување Методологија на истражување на криминалитетот
РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА Распоред на час
Запишување на летен семестар Известување
Распоред на испити Распоред на полагање
РАСПОРЕД НА НАСТАВА НА ВТОР ЦИКЛУС Распоред на час
Сузбивање на современите форми на криминалитет - процесно правни аспекти Материјали
Пријавување на испити Известување
Резултат од испит 16.01.2017 Резултат Полицијата во заедницата
ИЗВЕСТУВАЊЕ Известување Криминологија со криминална политика на сузбивање на современите форми на криминалитетот