Соопштенија за студиска програма Безбедност и финансиска контрола
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати од испит Резултат Криминалистичка техника
Резултати од прв колоквиум по предметот Резултат Основи на менаџментот
Резултати од одржаниот прв колоквиум по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РМ Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Резултати Резултат Меѓународен тероризам
Прв поправен колоквиум Известување Вовед во право и уставно право
Резултати од прв колоквиум Резултат Вовед во криминалистика и криминалистичка тактика
Резултати од прв колоквиум Резултат Методика на истражување на финансиски криминал
Прелиминарна листа за постигнатите резултати Резултат Кривично процесно право
Прелиминарни резултати прв колоквиум-9.11.2017 г. Резултат Вовед во право и уставно право
Промена на термин за вежби Известување Вовед во право и уставно право
Резултати од одржаниот прв колоквиум по предметот „Основи на безбедност и безбедносен систем на РM Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Резултати од Колоквиум 1 Резултат Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Резултати од испит по предметот ОСНОВИ НА СМЕТКОВОДСТВО одржан на ден 15.09.2017 година Резултат Основи на сметководство
Септемвриска сесија Резултат Управно право
Настава одлагање Известување Основи на менаџментот
РЕЗУЛТАТИ од писмениот испит по предметот МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА, одржан на ден 19.09.2017 Резултат Меѓународна трговија
Резултати од септемвриска сесија Резултат Криминалистичка психологија
Резултати од испит Резултат Заштита на културно наследство