Соопштенија за студиска програма Докторски студии
pp12345pp
НасловТипПредметДатум
Менторска настава по предметот Безбедност и меѓународно јавно Известување
Безбедност и меѓународно јавно право Известување
ОДЛУКА за запишување на трет циклус студии Известување
Дополнителен Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии - трет уписен рок Известување
Термин за испит Криминологија и кривично право Известување
Потребни документи за запишување на Трет циклус студии на Факултетот за безбедност – Скопје Известување
Одлука од ВТОРИОТ уписен рок Одлука
Криминалистика и наука за полицијата - термин за испит Известување
СООПШТЕНИЕ ЗА ОБУКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
СООПШТЕНИЕ ЗА ОБУКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ Резултат
СООПШТЕНИЕ ЗА ОБУКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
СООПШТЕНИЕ ЗА ОБУКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
СООПШТЕНИЕ ЗА ОБУКА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Потребни докуемнти за пријавување Резултат
К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ Известување
Известување за Студиски научно-истражувачки семинар Известување
Термин за испит - Безбедност и меѓународно јавно право Известување
Термин за испит - Организиран криминал и корупција Известување
Известување за настава Известување Методологија на истражување на безбедносните појави
Дополнување на конкурс и дополнителен уписен рок за трет циклус студии Известување