Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Известување за предавања Известување Економија на криминал
Известување Известување Криминологија
Известување Известување Прогноза на криминалот
Известување Известување
Електронски материјал за прв колоквиум 4 Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Електронски материјал за прв колоквиум 3 Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Електронски материјал за прв колоквиум 2 Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Електронски материјал за прв колоквиум Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
Литература за прв колоквиум Материјали Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца
одржување на настава на Економија на криминал Распоред на час Економија на криминал
Резултати по Организиран Криминал и Корупција од Јануарска Испитна Сесија Резултат Организиран криминал и корупција
Резултати по Криминологија од Јануарска Испитна Сесија Резултат Криминологија
Резултати по Кривично Право од Јануарска Испитна Сесија Резултат Кривично право
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Bodovi so ocenka od januarska sesija Резултат
Термин за оценка Известување Контрола на безбедносен сектор
Термин за оценка Известување Безбедносен менаџмент
Термин за оценка Известување Криминалистичка тактика
Термин за оценка Известување Меѓународен тероризам
Конечна бодовна листа Резултат Превенција на криминалитетот