Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Резултати прв колоквиум Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати Резултат Меѓународен тероризам
Родови перспективи на криминалот- поправен колоквиум Известување
Бодови од испит во ноемвриска сесија Резултат Човекови права и слободи
Резултати од прв колоквиум Резултат Психологија на комуникации
Резултати од испит Резултат Социологија
Резултати од испит Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ Резултат Безбедносни стандарди при транспорт
I поправен Распоред на полагање Виктимологија
I колоквиум Резултат Пенологија
Резултати од прв колоквиум Резултат Ресторативна правда
Резултати од прв колоквиум Резултат Превенција на криминалитетот
Резултати прв колоквиум Резултат Превенција на виктимизација и заштита на жртви
Резултати од прв колоквиум Резултат Криминалистичка тактика
Резултати од прв колоквиум Резултат Безбедносен менаџмент
Известување Известување Англиски јазик 1
Виктимологија - посебен дел Резултат Виктимологија
прв колоквиум Резултат Виктимологија
Резултати од I колоквиум Резултат Современи безбедносни системи
Термин за поправен колоквиум Известување Кривично процесно право