Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Известување Известување Криминологија
настава за вонредни студенти Известување СФО 2
Предавања по Економска безбедност Распоред на час Економска безбедност
Термин за менторска настава Известување Меѓународно договорно право
Настава Основи на економија Известување Основи на економија
Известување Известување
Литература за предметот Дипломатија и меѓународна безбедност Материјали Дипломатија и меѓународна безбедност
Литература за предметот Современи теории и системи за безбедност Материјали Современи теории и системи за безбедност
Резултати по Криминологија од Јануарска Испитна Сесија Резултат Криминологија
Резултати по Кривично Право во Јануарска Испитна Сесија Резултат Кривично право
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Кризен менаџмент
Конечни резултати од јануарска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Термин за оценка Известување Контрола на безбедносен сектор
Термин за оценка Известување Безбедносен менаџмент
Термин за оценка Известување Криминалистичка тактика
Термин за оценка Известување Тероризам и методика на истражување на тероризам
Конечна бодовна листа Резултат Превенција на криминалитетот
Конечна бодовна листа Резултат Криминологија
Термин за менторска настава Известување Меѓународно договорно право
Резултати од Безбедносни стратегии Резултат Безбедносни стратегии