Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Конечна листа Резултат Заштита од пожари, експлозии и опасни материии
Конечна листа - вонредни Резултат Методика на истражување на пожари и експлозии
Конечна листа - редовни Резултат Методика на истражување на пожари и експлозии
Прелиминарна листа Резултат Англиски јазик 1
Известување Известување Методика на истражување на економско-финансиски криминал
Известување Известување Економска криминалистика
Известување Резултат Методика на истражување општ криминалитет
Резултати од втор колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Збирни табеларни прегледи на бодови и оценки Резултат Безбедност во приватниот сектор
Збирни табеларни прегледи на бодови и оценки Резултат Социјална патологија
Резултати од втор колоквиум Резултат Меѓународен тероризам
II колоквиум Резултат Пенологија
II колоквиум Резултат Виктимологија
Резултати од втор колоквиум Резултат Безбедност во сообраќајот
Термин за испит Известување Полиција и јавност
Резултати од втор колоквиум Резултат Методика на истражување на организиран криминал
Резултати од втор колоквиум Резултат Криминалистичка тактика 2
Прелиминарни резултати од втор колоквиум Резултат Вовед во полициски науки
preliminarni bodovi Резултат Полиција и човекови права
Прелиминарна ранг листа Резултат Полициска етика со деонтологија