Соопштенија за студиска програма Безбедност и финансиска контрола
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Вовед во криминалистика и криминалистичка тактика Известување
Резултати од писмениот испит по предметот по предметот Даночно работење Резултат Даночно работење
Резултати од писмениот испит по предметот по предметот Фискален систем Резултат Фискален систем
Резултати од испит Резултат Финансиска контрола и ревизија
Резултати од септемвриска сесија Резултат Вовед во право и уставно право
Термин за подигање на оценки Известување Кривично процесно право
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Термин за испит Известување Кривично процесно право
Прелиминарна листа Резултат Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Резултати од испит Резултат Царинско работење
резултати од испитот Финансиска контрола и ревизија Резултат Финансиска контрола и ревизија
Резултати од писмениот испит Резултат Даночно работење
Резултати - Јунска сесија 2017 Резултат Криминалистичка психологија
Резултати од испит Резултат Платни системи
Подигање на оцена Резултат Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Резултати од испит Резултат Меѓународна трговија
Резултати од испит Резултат Вовед во право и уставно право