Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Самостојна (домашна) работа - есеј Материјали Полиција и меѓународно хуманитарно право
Теми за самостојна (домашна) работа - есеј Материјали Меѓународно јавно право
Предметна програма Материјали Полиција и меѓународно хуманитарно право
Прелиминарни резултати од септемвриска сесија Резултат Справување со конфликти
Известување Известување Меѓународен тероризам
BODOVI PO ISPIT VO SEPTEMVRISKA SESIJA Резултат Полиција и човекови права
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ КРИМИНАЛСТИЧКА ПСИХОПАТОЛОГИЈА Резултат Криминалистичка психопатологија
ПРЕВЕНЦИЈА НА КОНФЛИКТИ И МИРНО РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ 2016/17 Резултат Превенција на конфликти и мирно решавање на споровите
Прелиминарни резултати од септемвриска сесија Резултат Вооружување и опрема
Прелиминарни резултати од септемвриска сесија Резултат Вооружување и опрема –задолжителна академска способност
Прелиминарни резултати од септемвриска сесија Резултат Вовед во полициски науки
резултати од испит Резултат Криминалистичко разузнавање
Термин за оцени Известување Пенологија
Термин за оцени Известување Виктимологија
Koнечни резултати Резултат Виктимологија
Септемвриски испитен рок Резултат Сообраќајна криминалистика
Септемвриски испитен рок Резултат Безбедност во сообраќајот
Септемвриски испитен рок Резултат Вовед во криминалистика
Септемвриски испитен рок Резултат Превенција на криминалитетот
Резултати од испит Резултат Управно право