Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Rezultati od ispit Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
Соопшение за реализација на вежбите Распоред на час Вооружување и опрема
Прелиминарни резултати од прв колоквиум Резултат Вовед во полициски науки
Термин за поправен колоквиум Известување Вовед во криминалистика
Резултати од прв колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Резултати од испит Резултат Современи безбедносни системи
Резултати од испит Резултат Методика на истражување на организиран криминал
Поправен колоквиум Известување Кривично процесно право
Резултати од одржаниот испит во ноемвриската испитна сесија по предметот „Основи на безбедност Резултат Основи на безбедноста и безбедносен систем на РМ
Термин за поправен колоквиум Резултат Криминалистичка тактика 2
Термин за поправен колоквиум Известување Методика на истражување на пожари и експлозии
Резултати од испит Резултат Криминалистичка техника
Термин за поправен колоквиум Известување Еколошка криминалистика
Известување за прв поправен колоквиум Известување Безбедност во приватниот сектор
Резултати од прв колоквиум Резултат Методика на истражување на пожари и експлозии
Прв колоквиум Топографија Резултат Топографија
настава за вонредни студенти Известување Специјално физичко обарзование
Прелиминарна листа - ноемвриска сесија Резултат Меѓународно јавно право
Резултати од ноемвриска испитна сесија Резултат Методика на истражување на економско-финансиски криминал
Резултати од ноемвриска испитна сесија Резултат Економска криминалистика