Соопштенија за студиска програма Криминалист
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Термин за поправен колоквиум Резултат Недимискринација и ранливи групи
Бодови од испит во ноемвриска сесија Резултат Полиција и човекови права
Rezultati od ispit Резултат Методологија на истражување на безбедносните појави
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ Резултат Сообраќајна деликвенција
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ Резултат Безбедност во сообраќајот
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР Резултат Безбедност во приватниот сектор
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА Резултат Социјална патологија
клинчка настава по криминалистичка психопатлогија - 17.11.2017 Известување Криминалистичка психопатологија
Резултати од писмен испит по англиски јазик 2 Резултат Англиски јазик 2
Резултати од писмен испит по англиски јазик 1 Резултат Англиски јазик 1
I поправен Распоред на полагање Виктимологија
I колоквиум Резултат Пенологија
Резултати од прв колоквиум Резултат Превенција на криминалитетот
Ивестување Известување Англиски јазик 1
Резултати од прв колоквиум Резултат Криминалистичка тактика 2
прв колоквиум Резултат Виктимологија
Резултати од I колоквиум Резултат Методика на истражување на организиран криминал
Термин за поправен колоквиум Резултат Кривично процесно право
Прв поправен колоквиум Известување Основи на правото и уставно право
Резултати од првиот колоквиум Резултат Меѓународно право за права на човекот