Соопштенија за студиска програма Докторски студии
pp1234pp
НасловТипПредметДатум
Потребни докуемнти за пријавување Резултат
К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ Известување
Известување за Студиски научно-истражувачки семинар Известување
Термин за испит - Безбедност и меѓународно јавно право Известување
Термин за испит - Организиран криминал и корупција Известување
Известување за настава Известување Методологија на истражување на безбедносните појави
Дополнување на конкурс и дополнителен уписен рок за трет циклус студии Известување
Предавања Известување
Термин за испит - Организиран криминал и корупција Известување
К О Н К У Р С ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ Резултат
Термин за испит Методологија на истражување на безбедносни појави Известување Методологија на истражување на безбедносните појави
Соопштение Известување Методологија на истражување на безбедносните појави
Термин за испит Известување
Термин за испит - Национална и меѓународна безбедност Известување
Термин за испит - Криминалистика и наука за полицијата Известување
Термин за испит Криминологија и кривично право Известување
Известување Известување
Термин за испитот Безбедност и меѓународно јавно право Известување
Термин за испит за трет циклус студии за студиска програма Безбедност за предметот Известување Методологија на истражување на безбедносните појави
Се известуваат студентите на трет циклус студии на Факулетот за безбедност дека ќе се врши Известување