Соопштенија за студиска програма Безбедност
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Известување Распоред на полагање Колективни системи за безбедност
Конечна листа Резултат Методика на истражување на пожари и експлозии
Прелиминарна листа Резултат Англиски јазик 1
Резултати Резултат Вовед во право и уставно право
Соопштение Известување Корпоративна безбедност
Соопштение Известување Глобална безбедност
Резултати од втор колоквиум Резултат Вовед во криминалистика
Збирни табеларни прегледи на бодови и оценки Резултат Основи на приватна безбедност
Резултати од втор колоквиум Резултат Меѓународен тероризам
Прелиминарна ранг листа Резултат Цивилна заштита
Резултати од втор колоквиум Резултат Меѓународни односи
Прелиминарна ранг листа Резултат Колективни системи за безбедност
Прелиминарна листа Резултат Криминалистичка тактика
Прелиминарна листа Резултат Безбедносен менаџмент
Резултати од втор колоквиум Резултат Безбедносни стандарди при транспорт
Резултати од втор колоквиум Резултат Сообраќајна деликвенција
Термин за испит Известување Полиција и јавност
Прелиминарни резултати од втор колоквиум Резултат Вовед во полициски науки
Прелиминарни резултати од втор колоквиум Резултат Кризен менаџмент
Резултати од втор колоквиум Резултат Основи на приватна безбедност