Стручни расправи
pp12pp
НасловДатум
Превенција на криминалот преку дизајнирање на околината
Приватното обезбедување во Република Македонија-правни, економски и безбедносни аспекти
Сузбивање на еколошкиот криминалитет во Република Македонија
„РИЗИЦИТЕ И ЗАКАНИТЕ ПО БЕЗБЕДНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА„
МЕДИУМСКО ПОКРИВАЊЕ НА НАСТАНОТ „РИЗИЦИТЕ И ЗАКАНИТЕ ПО БЕЗБЕДНОСТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА„
ПОКАНА за Научно-стручна дебата
ОДЛОЖУВАЊЕ НА научно-стручната дебата
ПОКАНА за Научно-стручна дебата на тема
На 11.09.2015 година Факултетот за безбедност – Скопје во просториите на ДОМ на АРМ - Скопје одржа
ОБРАЌАЊЕ НА ДЕКАНОТ НАУЧНО-СТРУЧНА РАСПРАВА
Во периодот 21-22.10.2015 година во Милано беше одржан годишен состанок на EnviCrimeNet
Во периодот 27-29.10.2015 година во Будимшешта во организација на Themis network беше одржан
УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА ДЕБАТА ЗА МИГРАЦИОНАТА КРИЗА
На 21-22.12.2015 год.во Велес се одржа национална работилница во организација на Regional
На 22.12.2015 година во дом на АРМ се одржа јавна дебата од истражувањето за медиумското прикажување
Научно-стручна дебата „Стратегија за развој на приватното обезбедување во Република Македонија“
НАУЧНА ДЕБАТА ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА БЕЗБЕДНОСНИОТ СИСТЕМ ВО УСЛОВИ НА КРИЗА
Покана за научно-стручната дебата
Демократски стандарди и практики во следењето на комуникациите и функционален безбедносен систем
Промоција на истражување и монографијата „Полицијата и јавноста“