Конференции
pp123pp
НасловДатум
Денови на кризно управување.
МАКЕДОНИЈА И БАЛКАНОТ 100 ГОДИНИ ОД ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА – БЕЗБЕДНОСТ И ЕВРОАТЛАНСКИ ИНТЕГРАЦИИ
Повик - Конференција "БЕЗБЕДНОСТА КАКО ПРЕДМЕТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ - ПРИСТАПИ, КОНЦЕПТИ И ПОЛИТИКИ"
Call for papers - Conference ,,RESEARCHING SECURITY - APPROACHES, CONCEPTS AND POLICIES"
„КРИМИНАЛИСТИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ – 20 години по Водинелиќ“.
МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ХУМАНА БЕЗБЕДНОСТ
,,Space, Ecology, Safety,,
CALL FOR PAPERS of the Yearbook of the Faculty of Security
Меѓународна конференција ,,Истражувачки денови на Високата полицијска школа во Загреб,,
Меѓународна конференција на Правниот факултет на Универзитетот во Крагуевац- Република Србија
ПОВИК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИ Годишник на Факултетот за безбедност
Draft Agenda of the International Scientific Conference Ohrid 2015
RESEARCHING SECURITY - APPROACHES, CONCEPTS AND POLICIES - BOOK OF ABSTRACTS 2015
МЕДИУМИТЕ ЗА МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
ГОЛЕМА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТА - ОХРИД 2015
УЧЕСТВО НА ПРОФЕСОРИ ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ НА МЕЃУНАРОДНА
ФЛАЕР, Меѓународна научна конференција, Охрид 2016
На 13.11.2015 година во Загреб, Хрватска, во организација на Меѓународното криминалистичко здружение
УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ
УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ЗАГРЕБ