Семинари
pp123456pp
НасловДатум
Летен кампус во ЦО Пепелеште
Нелегална миграција - откривање, справување и репатријација
Kриминалот против животната средина
РАЗВОЈ И ПИШУВАЊЕ НА ЕВРОПСКИ ПРЕДЛОГ- ПРОЕКТ ОБУКА ЗА „ХОРИЗОНТ 2020“
Тренинг за постапување со опасен отпад при меѓународен транспорт
Научна Дебата „Политичка и безбедносна криза во РМ и стратешки пристап за системски решенија“
НОВА СТУДИСКА ПРОГРАМА НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ - КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ
НОВА СТУДИСКА ПРОГРАМА НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ЗАГРЕБ, РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
ПОТПИШУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА ВО РОМАНИЈА
СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПРИВАТНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА 2016-2020
Oбука за судии и јавни обвинители во организација на Државниот инспекторат за животна средина
НАУЧНА НАГРАДА НА СВЕТСКО НИВО - Проф. д-р Миодраг Лабовиќ
Програма за спротивставување на транснационален организиран криминал
Промоција на Прирачник за обезбедување на транспорт и пренос на пари и други вредносни пратки
Предавања на професори на Факултетот за безбедност на Факултетот за безбедносни науки-Љубљана
РЕГИОНАЛНА ЗИМСКА ШКОЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 2017 ВО КРУШЕВО И СКОПЈЕ - галерија 1
РЕГИОНАЛНА ЗИМСКА ШКОЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 2017 ВО КРУШЕВО И СКОПЈЕ - галерија 2
РЕГИОНАЛНА ЗИМСКА ШКОЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 2017 ВО КРУШЕВО И СКОПЈЕ - галерија 3
РЕГИОНАЛНА ЗИМСКА ШКОЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 2017 ВО КРУШЕВО И СКОПЈЕ - галерија 4