pp1pp
НасловДатум
ПРЕДАВАЊЕ ИДНИНАТА НА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА
International seminar “Building Together European Democracy”
Студирај во Франција
Предавањеод страна на Националната агенцијата за европски образовни програми и мобилност
Conference 'Transcending Borders – Redrawing Perspectives,' Graz, Austria, 4-6 May 2018
Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти
CAS SEE Fellowships, Rijeka, Croatia
Информација за Грацовата интернационалната летна школа во Сегау 2018
Training Course: Eastern Project Lab
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ФОТОГРАФИРАЊЕ НА АПСОЛВЕНТИТЕ генерација 2014/15
Kosovo International Summer Academy Call for Applications 2018
Fulbright Student Competition for the 2019-2020
ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ЗИМСКА ШКОЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 2018 година
TRANSATLANTIC SUMMER PROGRAMME IN US/EU COMPARATIVE LAW