pp1pp
НасловДатум
ПРЕДАВАЊЕ ИДНИНАТА НА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА
International seminar “Building Together European Democracy”
Студирај во Франција
Предавањеод страна на Националната агенцијата за европски образовни програми и мобилност
Conference 'Transcending Borders – Redrawing Perspectives,' Graz, Austria, 4-6 May 2018
Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти
CAS SEE Fellowships, Rijeka, Croatia
Информација за Грацовата интернационалната летна школа во Сегау 2018
Training Course: Eastern Project Lab