Find best premium and free Magento themes at Design4Magento.com

Огласна табла четврта година - Криминалист

 

 

10.04.2014    Известување

Се известуваат вонредните студентите дека вежби по предметот Тероризам и методика на истражување на тероризам ќе се одржат на 17.04.2014 (четврток) во 12.00 часот.

Асс.м-р Ице Илијевски

07.04.2014    Известување

Се известуваат студентите (редовни и вонредни) дека прв поправен колоквиум по предметот Тероризам и методика на истражување на тероризам ќе се одржи на 15.04.2014 (вторник) во 13.30 часот.

Асс.м-р Ице Илијевски

24.02.2014    Известување

Се известуваат вонредни студенти од четврта година дека вежби по предметот Тероризам и методика на истражување на тероризам ќе се одржат во четврток (06.03.2014) во 10 часот во стар дел - училница 1.

Асс.м-р Ице Илијевски

05.02.2014    Известување

Се известуваат студентите од прва година дека впишување на оценки по предметот Тероризам и методика на истражување на тероризам ќе се изврши на ден 11.02.2014 (вторник) во 09.00 - 10.00 часот во канцеларија бр. 4.

Асс.м-р Ице Илијевски

24.06.2013    Известување

Се известуваат редовните и вонредните студенти кои ги положиле испитите по предметите Криминалистичка тактика 1, Меѓународен тероризам и Тероризам и методика на истражување на тероризам дека впишување на оцени ќе се спроведе на 26.06.2013 (среда) во 10.00 часот во канцеларија бр 4.

пом. асс. м-р Ице Илијевски

02.04.2013    Известување

Се известуваат редовните и вонредните студентите дека поправниот колоквиум по предметот Меѓународен тероризам - БФК и Тероризам и методика на истражување на тероризам - Криминалист ќе се одржи на 09.04.2013 (вторник) во 12.30 часот.

пом. асс. м-р Ице Илијевски

14.03.2013    Известување

Се известуваат студентите дека првиот колоквиум по предметите Меѓународен тероризам и Тероризам и методика на истражување тероризам ќе се одржат заедно во вторник 19.03.2013 во
10.00 - 11.30, редовни и вонредни студенти во 3/3.

вон. проф. д-р Злате Димовски

15.02.2013    Известување

Се известуваат редовните и вонредните студенти дека на ден 19.02.2013 година (вторник) во 11.00 часот во канцеларија бр.4 ќе се впишуваат оцени по предметите Вовед во криминалистика и криминалистичка тактика (БФК), Криминалистичка тактика 1, Меѓународен тероризам и Методика на истражување тероризам

вон. проф. д-р Злате Димовски

04.02.2013    Известување - ,,Методика на истражување на тероризам,, Криминалист

Се известуваат редовните и вонредните студенти дека испитите по предметите Методика на истражување на тероризам и Меѓународен тероризам наместо во среда 06.02.2013 ќе се одржат во петок 08.02.2013 во 12.00 часот.

вон. проф. д-р Злате Димовски

20.11.2012    Известување - ,,Методика на истражување на тероризам,, Криминалист

Се известуваат редовните и вонредните студенти дека поправниот колоквиум по Меѓународен тероризам ќе се одржи на 22.11.2012 (четврток) со почетк во 13.30 часот. во павилјон 4/2 Истото се однесува и на оние студенти кои полагаат Методика на истражување на тероризам.

вон. проф. д-р Злате Димовски

31.10.2012    Известување - ,,Методика на истражување на тероризмот,,

Терминот за полагање на Методика на истражување на тероризмот е ист (05.11.2012год.) со веќе објавениот термин за полагање на Прв колоквиум за предметот Меѓународен тероризам според Распоредот на Факултетот за безбедност-Скопје.

Предметен наставник

31.10.2012    Известување - ,,Методика на истражување на тероризмот,,

Терминот за полагање на Методика на истражување на тероризмот е ист (05.11.2012год.) со веќе објавениот термин за полагање на Прв колоквиум за предметот Меѓународен тероризам според Распоредот на Факултетот за безбедност-Скопје.

Предметен наставник

05.09.2012    Известување за презакажување на испит

Се известуваат редовните и вонредните студенти на Факултетот за безбедност дека испитие по предметите Криминалистичка тактика 1 и Методика на истражување на тероризам за криминалист како и предметот Меѓународен тероризам за БФК наместо на 11.09.2012 година ќе се одржи на ден 13.09.2012 година.

вон.проф. д-р Злате Димовски

20.04.2012   ИСПИТ ПО МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ТЕРОРИЗМОТ НА 30.04.2012 ВО 13 ЧАСОТ

Испитот по предметот Методика на истражување на тероризмот во априлскиот испитен рок се презакажува за 30.4.2012 год. во 13 часот. Претходно закажниот термин за 24.4.2012 год. се откажува.

 

Предметен наставник

24.01.2012 ИЗВЕСТУВАЊЕ „ Методика на истражување на тероризам “

Поради неодложни причини на Вон. проф. д-р Злате Димовски се известуваат студентите дека испитот по предметот „ Методика на истражување на тероризам “ се презакажува и истот наместо на 30.01.2012 ќе се одржи на ден 27.01.2012 год. ( петок ) во 12,00 часот.

 

Предметен наставник

18.01.2012    Соопштение МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ТЕРОРИЗМОТ

Ве известуваме дека завршниот испит по предметот МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ТЕРОРИЗМОТ наместо на 21.1.2012 год ќе се ОДРЖИ на 30.1.2012 год. во 12.30 часот.

 

Вон.Проф.Д-р Злате Димовски

ИЗВЕСТУВАЊЕ Методика на истражување на тероризмот

Заинтересираните студенти увид во тестот од вториот колоквиум по предметот Методика на истражување на тероризмот може да извршат само на 09.01.2012 год. од 10 до 11 часот во Кабинет број 2 во Деканат.

Асс. М-р Марјан Ѓуровски

 

 

Линкови

Следете не

Кратко видео

Контакт